Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: darczyncy.czd.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”).
 2. Strona internetowa prowadzona jest przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (zwany dalej: „IPCZD”), instytut badawczy z siedzibą w Warszawie (04-730), przy al. Dzieci Polskich 20, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961.
 3. Strona internetowa umożliwia:
 • Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wsparcia IPCZD przed Darczyńców oraz działań podejmowanych dzięki temu przez IPCZD;
 • Przekazywanie darowizn na wsparcie działań statutowych IPCZD.
 1. IPCZD nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Strony internetowej.
 2. IPCZD nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu osoby korzystającej ze Strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

Informacje dostępne na Stronie internetowej

 1. IPCZD dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na Stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Poszczególne części Strony internetowej mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. IPCZD nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
 3. Użytkownicy/czki Strony internetowej mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.
 4. Wszelkie prawa do Strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do IPCZD lub podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej. Nie można ich kopiować i używać bez zgody IPCZD. Zabronione jest używanie logo IPCZD bez jego zgody.
 5. Strona rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2018 r. Darczyńcy, którzy nie zostali ujęci w informacjach na Stronie internetowej, a współpracowali z IPCZD przed tą datą i chcieliby, aby informacja o nich znalazła się na Stronie internetowej mogą skontaktować się w tej sprawie mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 22 815 16 50.

 Przekazywanie darowizn

 1.  Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych IPCZD jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.
 2. Operatorem płatności jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
 • Przelewu elektronicznego;
 • Przelewu tradycyjnego;
 • Karty płatniczej.
 1.  Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

 Polityka prywatności

 Sposób zbierania danych osobowych:

 •  Poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie internetowej. Z chwilą odhaczenia czekboxa na Stronie internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez IPCZD swoich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywny adres konta poczty elektronicznej.
 • Poprzez poprawne wypełnienie formularza płatności znajdującego się na Stronie internetowej. Z chwilą wypełniania formularza płatności na Stronie internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez IPCZD swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), telefon, adres konta poczty elektronicznej.
 1. Dane osobowe oraz podane podczas płatności numery kont i kody dostępu będą chronione przez Administratora przy pomocy firmy PayU, obsługujących wszelkie formy płatności udostępnione na Stronie
 2. Podczas wizyty na Stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.
 3. Gdy kontaktujesz się z IPCZD za pomocą Strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazujesz IPCZD swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sposób wykorzystania danych

 1. Wszystkie dane przetwarzane przez IPCZD zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Dane osobowe będą wykorzystywane przez IPCZD wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650). Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingu bezpośredniego IPCZD oraz badaniach preferencji użytkowników strony.
 2. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze Strony internetowej, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony internetowej lub do personalizacji jej zawartości. Dane osobowe będą przetwarzane przez IPCZD.
 3. IPCZD jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest IPCZD, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Zmiany danych osobowych

 1. IPCZD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Informujemy, że w stosunku do danych osobowych przekazanych IPCZD przysługują Państwu, prawa wskazane w art. 15 – 21 RODO; prawo dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

 1. Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer IPCZD i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą ułatwieniu identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony IPCZD, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Proces wyrejestrowania

 1. W każdej chwili możesz skontaktować się z IPCZD, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych i fundraisingowych, informujących o prowadzonych przez IPCZD akcjach lub bieżącej działalności IPCZD, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie.
 2. Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a IPCZD zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy IPCZD, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

Reklamacje

 1. Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres IPCZD: al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa z dopiskiem „reklamacja dot. strony www.darczyncy.czd.pl”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez IPCZD.

Postanowienia końcowe

 1. IPCZD zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu darczyncy.czd.pl. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie głównej.
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu, możesz skontaktować się z IPCZD, pisząc do nas na adres: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 

Back to top