Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka została powołana w 2015 roku przede wszystkim w celu wspierania Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w jego działalności medycznej, naukowej i badawczej oraz w celu ochrony i promocji zdrowia.


Fundacja gromadzi środki finansowe i rzeczowe na rzecz Instytutu, wspierając naprawy i konserwację sprzętu medycznego, prowadząc prac e remontowe i adaptacyjne w budynku IPCZD, wyposażając oddziały i poradnie Instytutu w sprzęt medyczny i meble. Finansuje również udział pracowników Instytutu w konferencjach naukowych.

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik, organizacja pożytku publicznego, wspiera Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (CZD) już od 29 lat. Śp. dr Jolanta Chmielik, wieloletni pracownik Instytutu i wspaniały lekarz, założyła Fundację z potrzeby serca, była jej pomysłodawczynią, dobrym duchem i prezesem od początku jej działania w 1989 r.


Celem Fundacji jest przede wszystkim wsparcie działań Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w zakresie zakupu nowoczesnej aparatury, sprzętu medycznego, ale także i stworzenia warunków rozwoju dla kadry naukowej Instytutu.

Back to top