Krzysztof Molin, Prezes Zarządu Enginiety:

Jesteśmy inżynierami. Częścią naszej misji jest konstruowanie lepszego jutra. Na co dzień oznacza to realizację systemów informatycznych zgodnie z etyką inżynierską. Ale chcemy mieć także bezpośredni udział w tworzeniu lepszej przyszłości tych, którzy ją stanowią - naszych dzieci.

Back to top